24 พฤษภาคม, 2022
การซื้อคอมพิวเตอร์ Work Station จำนวน ๑๘ เครื่อง
ประกาศวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
24 พฤษภาคม, 2022
การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๑๐๗ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประกาศวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕
23 พฤษภาคม, 2022
การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S๑)
ประกาศวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
20 พฤษภาคม, 2022
การซื้อจอ Monitor (Lane) จำนวน ๒๔ เครื่อง
ประกาศวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
19 พฤษภาคม, 2022
การซื้อรถยกลากจูง ขนาด ๕ ตัน ๖ ล้อ พร้อมชุดยก จำนวน ๑ คัน
ประกาศวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
18 พฤษภาคม, 2022
การซื้อบัตร IC Card สำหรับใช้งานในทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๘๐,๐๐๐ ใบ
ประกาศวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕
18 พฤษภาคม, 2022
การซื้อปั๊มน้ำขนาด ๔๐๐ วัตต์ จำนวน ๓๑ เครื่อง
ประกาศวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕
17 พฤษภาคม, 2022
การจ้างทำของที่ระลึกสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ ๒๐ ปี ๒๕ ปี ๓๐ ปี ๓๕ ปี และ ๔๐ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประกาศวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
17 พฤษภาคม, 2022
การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงกายภาพด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้วของงานปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษในทางพิเศษบูรพาวิถี
ประกาศวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
17 พฤษภาคม, 2022
การซื้อหมวกนิรภัยสำหรับพนักงานจัดการจราจรประจำปี ๒๕๖๕
ประกาศวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
12 พฤษภาคม, 2022
การซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๙๕๐ ซีซี พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน และอุปกรณ์ติดรถ จำนวน ๑๐ คัน
ประกาศวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
10 พฤษภาคม, 2022
การซื้ออุปกรณ์ดับเพลิงแรงดันสูงพร้อมถัง บรรจุน้ำสำเร็จรูปติดตั้งกระบะท้าย และชุดไฟส่องสว่าง จำนวน ๑ ชุด
ประกาศวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕