23 กรกฎาคม, 2021
การซื้อระบบโทรศัพท์ฉุกเฉิน (ETS) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
ประกาศวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
23 กรกฎาคม, 2021
การเช่าใช้บริการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลบนคลาวด์สำหรับงาน Big Data (Cloud Service for Big Data) จำนวน ๑ รายการ
ประกาศวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
23 กรกฎาคม, 2021
การซื้อรถยก ขนาด ๒๕ ตัน พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จำนวน ๑ คัน
ประกาศวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
22 กรกฎาคม, 2021
การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ และกันชนท้าย จำนวน ๒ คัน
ประกาศวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
21 กรกฎาคม, 2021
การซื้อระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลเครือข่ายของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (ETC) ทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๑ ชุด
ประกาศวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
20 กรกฎาคม, 2021
การซื้องานติดตั้ง Lane Control Sign ทางลงเพลินจิต บริเวณทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน ๑ รายการ
ประกาศวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
20 กรกฎาคม, 2021
การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Computer Server) จำนวน ๙ เครื่อง
ประกาศวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
19 กรกฎาคม, 2021
การซื้อ Antenna ในช่องทาง จำนวน ๑๑ เครื่อง
ประกาศวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
19 กรกฎาคม, 2021
การซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการ
วันที่ประกาศ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
16 กรกฎาคม, 2021
การซื้อ ALB Control Logic Board สำหรับตู้ไม้กั้นช่องทางเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติในททางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๒๐ ชุด
ประกาศวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔
15 กรกฎาคม, 2021
การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับงานสื่อสารและกู้ภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗
ประกาศวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔
15 กรกฎาคม, 2021
การจ้างจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕
ประกาศวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔