19 ตุลาคม, 2021
การซื้อกล้องตรวจสอบสาย Fiber Optic แบบไร้สาย จำนวน ๒ รายการ
ประกาศวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔
19 ตุลาคม, 2021
การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส และสัญญาณไฟวับวาบ พร้อมเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต์แบบดิจิตอล จำนวน ๒ คัน
ประกาศวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔  
18 ตุลาคม, 2021
การซื้อรถนั่งส่วนกลางปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี จำนวน ๕ คัน
ประกาศวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔
18 ตุลาคม, 2021
การซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A๔ หนา ๘๐ แกรม จำนวน ๓๐,๐๐๐ รีม
ประกาศวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔
14 ตุลาคม, 2021
การซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการ
ประกาศวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔
14 ตุลาคม, 2021
การซื้อเครื่องพ่นละอองน้ำแรงดันสูง ชนิดเคลื่อนที่ได้ จำนวน ๑๔ เครื่อง
ประกาศวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔
11 ตุลาคม, 2021
การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรทางพิเศษฉลองรัชและด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางจาก
ประกาศวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
11 ตุลาคม, 2021
การซื้อ TREADLE สายกาญจนาภิเษก จำนวน ๑๐๐ เส้น
ประกาศวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
8 ตุลาคม, 2021
การจ้างก่อสร้างเปลี่ยนแผ่นยางรองคานทางพิเศษเฉลิมมหานครทิศทางดินแดง-ท่าเรือ และท่าเรือ-ดินแดง จำนวน ๑ งาน
ประกาศวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔
8 ตุลาคม, 2021
การซื้ออุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล จำนวน ๑ ระบบ
ประกาศวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔
7 ตุลาคม, 2021
การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน ๒ คัน
ประกาศวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔
5 ตุลาคม, 2021
การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
ประกาศวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔