14 มิถุนายน, 2022
การซื้อนาฬิการะบบดิจิตอล (Slave Digital Clock) จำนวน ๑๘ เครื่อง
ประกาศวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕
10 มิถุนายน, 2022
การซื้อกล้องวงจรปิดภายนอกอาคารแบบปรับมุมไม่ได้ (CCTV Outdoor Fix) จำนวน ๒๒ เครื่อง
ประกาศวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
1 มิถุนายน, 2022
การจ้างปรับปรุงช่องทางเก็บค่าผ่านทางรองรับระบบ M-Flow ประจำด่านฯ สุขาภิบาล ๕-๑ ช่องทางที่ ๔, ๕ และ ๖ ด่านฯ สุขาภิบาล ๕-๒ ช่องทางที่ ๒ และ ๓
ประกาศวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
31 พฤษภาคม, 2022
การซื้อ Antenna สำหรับ Portable ในช่องทาง จำนวน ๑๖ ชุด
ประกาศวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
31 พฤษภาคม, 2022
การจ้างปรับปรุงช่องทางเก็บค่าผ่านทางรองรับระบบ M-Flow ประจำด่านฯ จตุโชติ ช่องทางที่ ๓,๔,๕,๖ และ ๗
ประกาศวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
31 พฤษภาคม, 2022
การซื้อรถผสมแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ จำนวน ๒ คัน
ประกาศวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
30 พฤษภาคม, 2022
การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM 96.5 MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประกาศวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
30 พฤษภาคม, 2022
การซื้อรถตรวจค่าสะท้อนแสงเครื่องหมายจราจรบนผิวทางแบบต่อเนื่อง จำนวน ๑ คัน
ประกาศวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
27 พฤษภาคม, 2022
การจ้างออกแบบผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคาการพัฒนาระบบ M-Flow ในทางพิเศษที่ กทพ.รับผิดชอบ
ประกาศวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
26 พฤษภาคม, 2022
การซื้อ Optical Barrier (OB) สำหรับระบบเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติในทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๒๐ คู่
ประกาศวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕
26 พฤษภาคม, 2022
การจ้างทำความสะอาดระบบระบายน้ำบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
ประกาศวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕
24 พฤษภาคม, 2022
การซื้อคอมพิวเตอร์ Work Station จำนวน ๑๘ เครื่อง
ประกาศวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕