17 กันยายน, 2021
การซื้อกล้องบันทึกภาพวงจรปิดในช่องทาง Lane CCTV (DVES) จำนวน ๓๕ ตัว
ประกาศวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔
17 กันยายน, 2021
การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรและรอยต่อทางพิเศษเฉลิมมหานคร กม.๒๐+๐๐๐-๒๓+๕๐๐ ทิศทางดาวคะนอง-ท่าเรือ
ประกาศวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔
17 กันยายน, 2021
การจ้างปรับปรุงผิวจราจรทางขึ้น-ลง ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๑ งาน
ประกาศวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔
17 กันยายน, 2021
การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ และม่านอากาศ ทางพิเศษบูรพาวิถี (สัญญาต่อเนื่อง ๒ ปี)
เลขที่ กจด.ปจ.๙๐/๒๕๖๔   ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔
17 กันยายน, 2021
การจ้างปรับปรุงผิวจราจรทางขึ้น-ลง ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๑ งาน
ประกาศวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔
17 กันยายน, 2021
การซื้ออุปกรณ์เครือข่ายเชื่อมต่ออาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษ พร้อมติดตั้ง
ประกาศวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔
17 กันยายน, 2021
การจ้างปรับปรุงช่องทางเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด (MTC) เดิมให้เป็นช่องทางเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (ETC) ในด่านฯ พระราม ๙-๑
ประกาศวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔
17 กันยายน, 2021
โครงการศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ และอาคารสำนักงานของ กทพ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประกาศวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔
17 กันยายน, 2021
การซื้อเครื่องสแกนเข้า-ออก ห้องควบคุม จำนวน ๓ ชุด
ประกาศวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔
17 กันยายน, 2021
การซื้อกล้องบันทึกภาพวงจรปิดในช่องทาง Lane CCTV (DVES) จำนวน ๓๕ ตัว
ประกาศวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔
17 กันยายน, 2021
การซื้อถุงมือยาง ไนโตรสีขาว ชนิดไม่มีแป้ง จำนวน ๑,๘๐๐ กล่อง Size S จำนวน ๕๔๐ กล่อง Size M จำนวน ๑,๐๘๐ กล่อง และ Size L จำนวน ๑๘๐ กล่อง
ประกาศวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔
16 กันยายน, 2021
การจ้างก่อสร้างติดตั้งเสาไฟกิ่ง ทางพิเศษบูราพาวิถี
ประกาศวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔