28 กันยายน, 2017
การซื้อตู้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๔ ตู้
22 สิงหาคม, 2017
การจ้างผลิตสมุดบันทึกสำหรับผู้ใช้ทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๖๐,๐๐๐ เล่ม
22 สิงหาคม, 2017
การซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน
22 สิงหาคม, 2017
การจ้างบำรุงรักษาระบบบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Logs) แบบรวมศูนย์
22 สิงหาคม, 2017
การซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ
22 สิงหาคม, 2017
การซื้อเครื่องป้องกันเครือข่าย (Firewall ขนาดเล็ก) จำนวน ๔ เครื่อง
22 สิงหาคม, 2017
การซื้อรองเท้านิรภัย จำนวน ๒๐๓ คู่
22 สิงหาคม, 2017
การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน ๑ คัน
21 สิงหาคม, 2017
การซื้อรถยนต์นั่ง ๒ ตอน ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๘๐๐ ซีซี พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จำนวน ๑ คัน
21 สิงหาคม, 2017
การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาป้ายรายงานสภาพจราจรอัจฉริยะ (Smart VMS) ถนนระดับดินบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษรามอินทราและป้ายแสดงระยะเวลาการเดินทางบนทางพิเศษฉลองรัช ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
21 สิงหาคม, 2017
การซื้อชุดผจญเพลิงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๕ ชุด
18 สิงหาคม, 2017
การซื้อเครื่องแม่ข่ายสำหรับการแสดงผลอย่างง่าย (Dashboard) พร้อมซอฟแวร์ (MS Windows) จำนวน ๑ เครื่อง