9 เมษายน, 2021
งานจ้างเปลี่ยนแผ่นยางรองคานทางพิเศษเฉลิมมหานครบริเวณ กม.๓๐+๒๙๑ ถึง กม.๓๑+๑๒๔ ทิศทางท่าเรือ-ดาวคะนองและทิศทางดาวคะนอง-ท่าเรือ
7 เมษายน, 2021
การจ้างงานก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๓
7 เมษายน, 2021
การจ้างงานก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๑
23 มีนาคม, 2021
การจ้างพิมพ์คูปองผ่านทางสำหรับรถยนต์ ๖ ล้อ แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้อ ชนิดราคา ๗๕ บาท (๒๐ บาท) จำนวน ๗๐,๐๐๐ เล่ม
วันที่ประกาศ:  วันอังคาร, 23 มีนาคม 2564
22 มีนาคม, 2021
การจ้างตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงาน(แสงสว่าง,เสียง,ฝุ่นละออง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ:  วันจันทร์, 22 มีนาคม 2564
18 มีนาคม, 2021
การซื้อ งานติดตั้งอุปกรณ์ของระบบ Multi-Lane Free Flow (M-Flow) และพัฒนาซอฟต์แวร์และการเชื่อมต่อระบบ M-Flow กับ Single Platform System ของการกรมทางหลวง ระยะที่ ๑
วันที่ประกาศ:  วันพฤหัสบดี, 18 มีนาคม 2564
15 มีนาคม, 2021
การจ้างจัดทำนิทรรศการพิพิธภัณฑ์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
วันที่ประกาศ: วันจันทร์, 15 มีนาคม 2564
11 มีนาคม, 2021
การจ้างสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานต่อการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๔
วันที่ประกาศ: วันพฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2564
11 มีนาคม, 2021
การจ้างจัดทำข้อมูลของ กทพ. ให้รองรับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
วันที่ประกาศ: วันพฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2564
10 มีนาคม, 2021
การจ้างล้างโคมไฟฟ้าส่องสว่างและเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบโคมไฟที่ชำรุด ทางพิเศษฉลองรัช
วันที่ประกาศ: วันพุธ, 10 มีนาคม 2564
4 มีนาคม, 2021
การซื้อ เครื่องกรองน้ำพร้อมตู้น้ำดื่ม จำนวน ๖๑ เครื่อง
วันที่ประกาศ: วันพฤหัสบดี, 04 มีนาคม 2564
4 มีนาคม, 2021
การซื้อโพลีเมอร์เฟรมใช้กับ TREADLE สายกาญจนาภิเษก จำนวน ๑๐๐ อัน
วันที่ประกาศ: วันพฤหัสบดี, 04 มีนาคม 2564