17 มกราคม, 2022
การจ้างบำรุงรักษาระบบงานบัญชี การเงิน งบประมาณ พัสดุ และบำรุงรักษา (โดยใช้ซอฟต์แวร์ SAP)
ประกาศวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕
12 มกราคม, 2022
การจ้างที่ปรึกษาศึกษาตรวจสอบโครงสร้างส่วนบนทางพิเศษบูรพาวถี
12 มกราคม, 2022
การปรับปรุงระบบระบายน้ำทางพิเศษบูรพาวิถี
ประกาศวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕
12 มกราคม, 2022
การจ้างงานปรับปรุงผิวจราจรทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณ กม.๑๐+๐๐๐-๑๔+๒๐๐ ทิศทางท่าเรือ-บางนา และบริเวณต่างระดับบางนาการจ้างงานปรับปรุงผิวจราจรทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณ กม.๑๐+๐๐๐-๑๔+๒๐๐ ทิศทางท่าเรือ-บางนา และบริเวณต่างระดับบางนา
ประกาศวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕
11 มกราคม, 2022
การซื้อเครื่องตรวจสอบสาย Fiber Optic (OTDR) SM/MM จำนวน ๑ ชุด
ประกาศวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕
11 มกราคม, 2022
การซื้อบัตร IC CARD สำหรับใช้งานในทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๘๐,๐๐๐ ใบ
ประกาศวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕
11 มกราคม, 2022
การจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคาการพัฒนาระบบ M-Flow ในทางพิเศษที่ กทพ.รับผิดชอบ
ประกาศวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕
11 มกราคม, 2022
การจ้างงานติดตั้งกำแพงกั้นเสียงบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณลุมพินีทาวน์เพลส สุขุมวิท ๖๒
ประกาศวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕
11 มกราคม, 2022
งานจ้างปรับปรุงผิวจราจรทางพิเศษบูรพาวิถี
ประกาศวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕
7 มกราคม, 2022
การซื้อรถบรรทุกขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบกระบะเหล็ก เครนพร้อมชุดกระเช้าและสัญญาณไฟวับวาบ จำนวน ๑ คัน
ประกาศวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕
6 มกราคม, 2022
การซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ Fix สำหรับทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๑ รายการ
ประกาศวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕
5 มกราคม, 2022
การซื้ออุุปกรณ์ดับพลิงแรงดันสูงพร้อมถังบรรจุน้ำสำเร็จรูปติดตั้งกระบะท้ายและชุดไฟส่องสว่าง จำนวน ๑ ชุด
ประกาศวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕