11 ตุลาคม, 2021
การจ้างบำรุงอุปกรณ์ Firewall ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ MTC/ETC ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๖ ชุด
ประกาศวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
6 ตุลาคม, 2021
การซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑ รายการ
ประกาศวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔
5 ตุลาคม, 2021
การซื้อ TREADLE สายกาญจนาภิเษก จำนวน ๑๐๐ เส้น
ประกาศวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
30 กันยายน, 2021
การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
ประกาศวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
29 กันยายน, 2021
การจ้างรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคาร กทพ. (อาคารที่ทำการ กทพ.โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอกนอก และสถานีสุบน้ำคลองสายธนู ถนนสุขุมวิท)
ประกาศวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔
29 กันยายน, 2021
การจ้างรักษาความปลอดภัยบริเวณสะพานพระราม ๙
ประกาศวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔
29 กันยายน, 2021
การจ้างรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารศูนย์ซ่อมบำรุงสาธุประดิษฐ์
ประกาศวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔
29 กันยายน, 2021
การจ้างรักษาความปลอดภัยบริวเณอาคารสถานีตำรวจแห่งที่ ๒ โครงการทางพิเศษบูรพาวิถี
ประกาศวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔
29 กันยายน, 2021
การจ้างรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษเฉลิมมหานคร
ประกาศวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔
29 กันยายน, 2021
การจ้างรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
ประกาศวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔
29 กันยายน, 2021
การจ้างรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ประกาศวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔
29 กันยายน, 2021
การจ้างรักษาความปลอดภัยบริเวณสะพานกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
ประกาศวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔