23 กรกฎาคม, 2021
การจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำอาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช อาคารศูนย์ควบคุมทางด่วนเฉลิมมหาคร อาคารกรรมสิทธิ์ที่ดิน (สัญญาต่อเนื่อง ๒ ปี)
วันที่ประกาศ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
22 กรกฎาคม, 2021
การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคา Canopy ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี (ด่านบางนา กม.๖ ขาเข้า ด่านบางนา กม.๖ ขาออก และด่านวงแหวนรอบนอก (บางแก้ว)
วันที่ประกาศ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
22 กรกฎาคม, 2021
การจ้างจัดเก็บ Log และวิเคราะห์ Log
วันที่ประกาศ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
21 กรกฎาคม, 2021
การจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลางของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด (Manual Lane) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
วันที่ประกาศ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
21 กรกฎาคม, 2021
การจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลาง Oracle ระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด (Manual Lane) ของทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี
วันที่ประกาศ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
21 กรกฎาคม, 2021
การจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์ IP ประจำอาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
วันที่ประกาศ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
21 กรกฎาคม, 2021
การจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลางของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด (Manual Lane) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
วันที่ประกาศ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
21 กรกฎาคม, 2021
การซื้อ Keyboard เครื่องเก็บค่าผ่านทาง จำนวน ๕๐ ตัว
ประกาศวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
21 กรกฎาคม, 2021
การซื้อรถยกลากจูง ขนาด ๒ ตัน ๔ ล้อ พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จำนวน ๘ คัน
ประกาศวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
21 กรกฎาคม, 2021
การซื้ออุปกรณ์ระบบป้ายดิจิทัลของ กทพ. (EXAT Digital Signage) พร้อมติดตั้งภายในอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.
วันที่ประกาศ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
20 กรกฎาคม, 2021
การจ้างซ่อมแซมละบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ และม่านอากาศทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) (สัญญาต่อเนื่อง ๒ ปี)
วันที่ประกาศ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
20 กรกฎาคม, 2021
การจ้างบำรงุรักษาอุปกรณ์และระบบเสียงตามสายของ กทพ.(EXAT Sound) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
วันที่ประกาศ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔