6 กรกฎาคม, 2022
การจ้างทำความสะอาดตู้เก็บค่าผ่านทางและช่องจราจรเก็บค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร รวมทางพิเศษบางนา-อาจณรงค์ (S๑) ต่อเนื่อง ๓ ปี
ประกาศวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕
6 กรกฎาคม, 2022
การจ้างจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖
ประกาศวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕
6 กรกฎาคม, 2022
การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและม่านอากาศ ทางด่วนเฉลิมมหานคร
ประกาศวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕
4 กรกฎาคม, 2022
การจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารด่าน ทางด่วนเฉลิมมหานคร จำนวน ๕ ด่าน
ประกาศวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕
30 มิถุนายน, 2022
การดูแลบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลางของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด (Manual Lane) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
ประกาศวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
30 มิถุนายน, 2022
การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ (สัญญาต่อเนื่อง ๓ ปี)
ประกาศวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
30 มิถุนายน, 2022
การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สลับเส้นทางสายใยแก้วนำแสงแบบอัตโนมัติ (DWDM) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ประกาศวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
29 มิถุนายน, 2022
การจ้างทำความสะอาดบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ต่อเนื่อง ๓ ปี
ประกาศวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕
29 มิถุนายน, 2022
การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบจ่ายไฟฟ้า ทางพิเศษบูรพาวิถี (สัญญาต่อเนื่อง ๓ ปี)
ประกาศวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕
29 มิถุนายน, 2022
การจ้างซ่อมแบำรุงรักษาระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์ IP ประจำศูนยควบคุมทางพิเศษเฉลิมมหานคร,ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช,ศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี,ศูนย์ควบคุมทางพิเศากาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) และอาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง
ประกาศวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕
29 มิถุนายน, 2022
การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ทางพิเศษบูรพาวิถี (สัญญาต่อเนื่อง ๓ ปี)
ประกาศวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕
27 มิถุนายน, 2022
การจ้างตัดหญ้า กำจัดวัชพืชใต้ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
ประกาศวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕