2 กันยายน, 2021
การเช่าเครื่องพิมพ์ (ต่อเนื่อง ๓ ปี) จำนวน ๒๓๑ เครื่อง
ประกาศวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔
31 สิงหาคม, 2021
การซื้อค่าสิทธิการใช้โปรแกรมและระบบงาน
ประกาศวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
31 สิงหาคม, 2021
การซื้ออุปกรณ์งานครัวศูนย์อาหาร อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. จำนวน ๑ รายการ
ประกาศวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
27 สิงหาคม, 2021
การซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและเครื่องบันทึกภาพ (NVR) อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๑ ระบบ
ประกาศวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔
27 สิงหาคม, 2021
การจ้างโครงการพัฒนาระบบตรวจจับใบหน้าและอุณหภูมิแบบเคลื่อยย้ายได้
ประกาศวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔
26 สิงหาคม, 2021
การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation จำนวน ๒๖๓ เครื่อง
ประกาศวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
25 สิงหาคม, 2021
การจ้างบำรุงรักษาระบบบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Logs) แบบรวมศูนย์
ประกาศวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
20 สิงหาคม, 2021
การจ้างบำรงุรักษาเครื่องปรับอากาศประจำอาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช อาคารศูนย์ควบคุมทางด่วนเฉลิมมหานคร อาคารกรรมสิทธิ์ที่ดิน (สัญญาต่อเนื่อง ๒ ปี)
ประกาศวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
19 สิงหาคม, 2021
งานปรัปปรุงกายภาพด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ด่านฯ สุขาภิบาง ๕-๑ ด่านฯ สุขาภิบาล ๕-๒ และด่านฯ จตุโชติ ทางพิเศษฉลองรัชเพื่อรองรับระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow)
ประกาศวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔
18 สิงหาคม, 2021
การจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ต่อเนื่อง ๒ ปี)
ประกาศวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔
17 สิงหาคม, 2021
การซื้อสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับผู้ใช้บริการทางพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๕
ประกาศวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔
16 สิงหาคม, 2021
การจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๔
ประกาศวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔