27 เมษายน, 2022
การงานปรับปรุงผิวจราจรหน้า-หลังด่านบางแก้ว ๑ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
ประกาศวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕
26 เมษายน, 2022
การซื้อจักรยานยนต์ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๙๕๐ ซีซี พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน และอุปกรณ์ติดรถ จำนวน ๑๐ คัน
ประกาศวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕
25 เมษายน, 2022
การจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรทางพิเศษเฉลิมมหานคร
ประกาศวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕
22 เมษายน, 2022
การซื้ออุปกรณ์ดับเพลิงแรงดันสูงพร้อมถัง บรรจุน้ำสำเร็จรูปติดตั้งประบะท้าย และชุดไฟส่องสว่าง จำนวน ๑ ชุด
ประกาศวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕
19 เมษายน, 2022
การซื้อเครื่องฉีดน้ำดับเพลิงแรงดันสูง จำนวน ๒ เครื่อง
ประกาศวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕
19 เมษายน, 2022
การซื้อ ALB Control Logic Board สำหรับตู้ไม้กั้นช่องทางเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ ในทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๓๐ ชุด
ประกาศวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕
18 เมษายน, 2022
การซื้อเครื่องปั้มน้ำขนาด ๔๐๐ วัตต์ จำนวน ๓๑ เครื่อง
ประกาศวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕
18 เมษายน, 2022
การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคา Canopy ทางพิเศษบูรพาวิถี (ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางนา กม.๙-๑ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางนา กม.๙-๒ และด่านเก็บค่าผา่นทางพิเศษบางนา กม.๙-๓)
ประกาศวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕
11 เมษายน, 2022
การซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและม่านอากาศ ทางด่วนเฉลิมมหานคร
ประกาศวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕  
11 เมษายน, 2022
การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ (ระยะเวลาการเช่า ๓ ปี)
ประกาศวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕
8 เมษายน, 2022
การจ้างทำของที่ระลึกสำหรับพนักงาที่ปฏิบัติงานครบ ๒๐ ปี ๒๕ ปี ๓๐ ปี ๓๕ ปี และ ๔๐ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประกาศวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕
7 เมษายน, 2022
การซื้อเก้าอี้ในตู้เก็บเงิน จำนวน ๒๐๐ ตัว
ประกาศวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕