19 พฤษภาคม, 2022
การจ้างผลิตและเผยแพร่สปตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๑๐๗ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประกาศวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
19 พฤษภาคม, 2022
การจ้างปรับปรุงช่องทางเก็บค่าผ่านทางรองรับระบบ M-Flow ประจำด่านฯ จตุโชติ ช่องทางที่ ๓,๔,๕,๖ และ ๗
ประกาศวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
17 พฤษภาคม, 2022
การจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วางแผน การสื่อสารการตลาดดำเนินการและประเมินผลโครงการรณรงค์การลงทะเบียนปรับปรุงข้อมูลบัตร Easy Pass เพื่อเชื่อมต่อระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กี้น (m-flow) (Easy Pass Plus Campaign)
ประกาศวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
12 พฤษภาคม, 2022
การจ้างงานที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทางในเขตทางพิเศษบริเวณบางโปรงและโครงการพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทางในเขตทางพิเศษ และ Park and Ride บริเวณข้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
12 พฤษภาคม, 2022
การจ้างบริการขนส่งเงินรายได้จากเครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติ จำนวน ๔ สายทาง ระยะเวลา ๒ ปี
ประกาศวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
12 พฤษภาคม, 2022
การจ้างทำความสะอาดระบบระบายน้ำบนทางพิเศษกาญจภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
ประกาศวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
11 พฤษภาคม, 2022
การปรับปรุงช่องทางเก็บค่าผ่านทางรองรับระบบ M-Flow ประจำด่านฯ สุขาภิบาล ๕-๑ ช่องทางที่ ๔,๕ และ ๖ ด่านฯ สุขาภิบาล ๕-๒ และ ๓
ประกาศวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
10 พฤษภาคม, 2022
งานปรับปรุงกายภาพด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว ๒ ของงานปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษในทางพิเศษบูรพาวิถี
ประกาศวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
9 พฤษภาคม, 2022
งานจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2565
ประกาศวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
5 พฤษภาคม, 2022
การซื้อหมวกนิรภัยสำหรับพนักงานจัดการจราจรประจำปี ๒๕๖๕
ประกาศวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
27 เมษายน, 2022
การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ประกาศวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕
27 เมษายน, 2022
การงานปรับปรุงผิวจราจรหน้า-หลังด่านบางแก้ว ๑ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
ประกาศวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕