24/04/2024
การจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีบริการน้ำมัน ปตท. จิฟฟี่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ประกาศวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗
24/04/2024
การจ้างปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทาง EMV Server ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษลุมพินี
ประกาศวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗
23/04/2024
การซื้อวัสดุตาข่ายปกคลุมโครงสร้างเพิ่มความปลอดภัย จำนวน ๔๐๐ ตารางเมตร
ประกาศวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗
23/04/2024
การจ้างซ่อมแซมสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางเทพารักษ์ ๔
ประกาศวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗
23/04/2024
การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์นั่ง ๒ ตอน คันหมายเลขทะเบียน ๖กฌ ๔๐๒๒ กรุงเทพมหานคร
ประกาศวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗
22/04/2024
การซื้อไฟ LED ติดไม้กั้นระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเปลี่ยนสีอัตโนมัติ จำนวน ๓๐ ชุด
ประกาศวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗
18/04/2024
วัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ
ประกาศวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗
18/04/2024
การซื้อ CRS Control Board จำนวน ๓๐ อัน
ประกาศวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗
11/04/2024
การจ้างทำป้ายชื่อโลหะสำหรับพนักงานและลูกจ้าง ประจำปี ๒๕๖๗
ประกาศวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗
11/04/2024
การจ้างทำเข็มกลัดโลหะสีทองตราสัญลักษณ์ กทพ. ประจำปี ๒๕๖๗
ประกาศวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗
10/04/2024
การซื้อตาข่ายสี่เหลี่ยม ๒ นิ้ว สูง ๒ เมตร ยาว ๑๐ เมตร/ม้วน จำนวน ๑๕๐ ม้วน
ประกาศวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗
10/04/2024
การซื้อชุดสปริงไม้กั้นอัตโนมัติ จำนวน ๑๐๐ ชุด
ประกาศวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗