25 เมษายน, 2022
รายงานประจำปี ๒๕๖๔
21 ธันวาคม, 2021
รายงานความยั่งยืน ปี 2563 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
8 เมษายน, 2021
รายงานประจำปี ๒๕๖๓

4 กุมภาพันธ์, 2020
รายงานประจำปี ๒๕๖๒
31 มกราคม, 2019
รายงานประจำปี ๒๕๖๑

31 มกราคม, 2018
รายงานประจำปี ๒๕๖๐
20 เมษายน, 2017
รายงานประจำปี ๒๕๕๙
9 กุมภาพันธ์, 2017
รายงานประจำปี ๒๕๕๗
9 กุมภาพันธ์, 2017
รายงานประจำปี ๒๕๕๘