🚩 บรรยายการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย ♻️

🚩 การบรรยายการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย ♻️

🗓️ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายชาตรี ตันศิริ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธานในการบรรยายรายละเอียดการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับโครงการก่อสร้างของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมขับเคลื่อนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย ♻️ ♻️ โดย บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด ณ ห้องประชุม 0302 ชั้น 3 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.