📢 กทพ. ชี้แจงกรณีเหตุการณ์ปิดเบี่ยงจราจรบน 🛣 สะพานพระราม 9 ขาเข้าเมือง ช่องซ้าย จำนวน 1 ช่องทาง เช้าวันที่ 13 มิ.ย. 2566 ส่งผลให้เกิดปัญหาจราจรติดขัด 📌📌

📢 กทพ. ชี้แจงกรณีเหตุการณ์ปิดเบี่ยงจราจรบน 🛣 สะพานพระราม 9 ขาเข้าเมือง ช่องซ้าย จำนวน 1 ช่องทาง เช้าวันที่ 13 มิ.ย. 2566 ส่งผลให้เกิดปัญหาจราจรติดขัด 📌 

​ 🔺🔺 ตามที่สื่อออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพการทำงานยกติดตั้งชิ้นส่วนคานขวางคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Crossbeam) บริเวณช่วงทางขึ้นสะพานพระราม 9 (ขาเข้าเมือง) ในช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงเช้าของวันที่ 13 มิถุนายน 2566 เป็นผลให้เกิดปัญหาจราจรติดขัดในพื้นที่ทางพิเศษเฉลิมมหานครช่วงดาวคะนองถึงสะพานพระราม 9 ตลอดจนพื้นที่ถนนพระราม 2 ต่อเนื่องถนนสุขสวัสดิ์นั้น การทางพิเศษแห่งประทศไทย (กทพ.) ขอเรียนชี้แจงว่าสาเหตุดังกล่าวเกิดจากการทำงานยกติดตั้งชิ้นส่วนคานขวางคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Crossbeam) ของโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก สัญญาที่ 3 โดยมีกิจการร่วมค้าไอทีดี-วีซีบี เป็นผู้รับจ้างก่อสร้าง ซึ่งดำเนินการติดตั้งในคืนวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ต่อเนื่องมาจนถึงเช้าวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ซึ่งในการทำงานในเวลากลางคืนนั้น กทพ. อนุญาตให้ผู้รับจ้างทำงานตั้งแต่เวลา 22.00 – 04.00 น. โดยในการยกติดตั้งชิ้นส่วนคานขวางคอนกรีตสำเร็จรูปชิ้นสุดท้ายพบว่าผู้รับจ้างได้ยกติดตั้งในช่วงเวลาที่ล่วงเลยเวลา 04.00 น. และในการยกติดตั้งชิ้นสุดท้ายเกิดปัญหาทางเทคนิคในการติดตั้งคือไม่สามารถยกติดตั้งคานเข้าในตำแหน่งได้เนื่องจากมีช่องว่างที่มีระยะห่างไม่เพียงพอที่ยกชิ้นส่วนเข้าไปติดตั้งได้

🛣  ทั้งนี้การแก้ไขจะต้องทำการขยับตำแหน่งชิ้นส่วนชิ้นอื่นๆ เพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับยกติดตั้งชิ้นส่วนชิ้นสุดท้าย แต่อย่างไรก็ตามด้วยข้อจำกัดด้านเวลาซึ่งล่วงเลยมาถึงตอนเช้าเวลา 6.00 น. แล้วนั้น จึงทำให้ไม่สามารถแก้ไขได้ทันเวลา เนื่องจากมีการคืนพื้นผิวจราจรเปิดให้รถวิ่งจำนวน 2 ช่องทางแล้ว การดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการขยับชิ้นตำแหน่งชิ้นส่วนอื่นๆ จะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้ใช้ทางพิเศษซึ่ง ณ เวลาดังกล่าว มีปริมาณจราจรผู้ใช้สะพานพระราม 9 สัญจรเป็นปริมาณมาก จึงต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยการวางชิ้นส่วนลงบนพื้นผิวจราจรสะพานพระราม 9 ในช่องทางซ้ายสุดเป็นการชั่วคราวและรอให้รถขนย้ายออกไปเพื่อนำมาติดตั้งใหม่อีกครั้งในคืนวันถัดไป ซึ่งรถสำหรับขนส่งชิ้นส่วนคานสะพานไม่สามารถใช้รถขนส่งทั่วไปได้จะต้องเป็นรถขนส่งที่ใช้สำหรับขนส่งชิ้นส่วนคานคอนกรีตซึ่งมีน้ำหนักมาก (ประมาณ 50 ตัน) จึงต้องมีการประสานหารถขนส่ง เป็นการเร่งด่วน โดยสามารถขนย้ายชิ้นส่วนออกผิวจราจรและเปิดคืนพื้นผิวจราจรได้ในเวลา 12.00 เป็นเหตุให้มีการปิดเบี่ยงช่องทางสะพานพระราม 9 จำนวน 1 ช่องทางซ้ายสุดในช่วงเช้าของวัน 13 มิถุนายน 2566 ตามที่ ได้กล่าวในข้างต้น

🛣 ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ดำเนินการติดตั้งชิ้นส่วนดังกล่าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วในคืนวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ซึ่งสามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้โดยไม่มีประเด็นปัญหาใดๆ

​ สำหรับมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวอีกในอนาคต การทางพิเศษได้มีมาตรการห้ามผู้รับจ้างทำงานเกินเวลาที่การทางพิเศษอนุมัติให้ทำงานโดยเด็ดขาด หากถึงเวลาตามที่กำหนดให้ผู้รับจ้างหยุดการทำงานทันที เพื่อคืนพื้นผิวจราจรให้ทันตามกำหนดเวลา และให้ดำเนินการทำงานส่วนที่เหลือต่อในคืนวันถัดไป นอกจากนี้ได้มีการกำหนดให้ผู้รับจ้างจัดเตรียมรถสำหรับขนส่งชิ้นส่วนให้พร้อมอยู่ตลอดเวลากรณีไม่สามารถดำเนินการติดตั้งชิ้นส่วนคานกรีตได้ทันตามกำหนดเวลาที่การทางพิเศษอนุญาตจะสามารถขนส่งออกจากพื้นที่ก่อสร้างได้ทันทีเพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจร

🛣  กทพ. ขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางพิเศษเป็นสำคัญ กทพ. จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุดังกล่าวอีกต่อไปในอนาคต ​

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.