📢 กทพ. แจ้งปิด ⛔ ให้บริการ One Stop Service ชั่วคราว ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เพื่อฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 ณ ศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

📢 กทพ. แจ้งปิด ⛔ ให้บริการ One Stop Service ชั่วคราว ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เพื่อฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 ณ ศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

🎯 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ⛔ จะปิดให้บริการ One Stop Service ชั่วคราว เพื่อฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 ณ ศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 ระหว่างเวลา 13.00 – 15.30 น.  ❇️ ทั้งนี้ กทพ. จะเปิดให้บริการ One Stop Service ตามปกติในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566  กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.