🛣 กทพ. จัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ 🤝 🚒 🔥 และกิจกรรมการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยทางพิเศษฉลองรัช ประจำปี 2567 🆘

🔥 กทพ. จัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ 🤝 และกิจกรรมการฝึกซ้อมการป้องกัน 🔥 🚒 และระงับอัคคีภัยทางพิเศษฉลองรัช ประจำปี 2567 🏫 🧯 🚨

🗓️ วันนี้ (20 มีนาคม 2567) เวลา 10.00 นายพิศาล ไทยสม ผู้อำนวยการฝ่ายกรรมสิทธิที่ดิน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และกิจกรรมการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยทางพิเศษฉลองรัช ประจำปี 2567 ณ บริเวณลานกีฬาชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา ทางพิเศษฉลองรัช โดยได้รับความร่วมมือจาก ชุมชนบึงพระราม 9 ชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา โรงเรียนเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชน บึงพระราม 9 โรงเรียนเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา สำนักงานเขตห้วยขวาง สถานีดับเพลิงบางกะปิ และสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

📍 ในการนี้ ได้จัดให้ความรู้วิธีการดับเพลิง 🚨 การฝึกซ้อมขั้นตอนอพยพกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ (First Aid & CPR) ให้กับชาวชุมชนรอบเขตทางพิเศษ ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยรวมถึงให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดอัคคีภัย พร้อมทั้งได้มอบอุปกรณ์ถังดับเพลิงสีแดง 🧯🧯จำนวน 10 ถัง ถังดับเพลิงสีเขียว จำนวน 5 ถัง จักรยานออกกำลังกายจำนวน 1 เครื่อง และของที่ระลึกให้กับชุมชนบึงพระราม 9 รวมถึงได้มอบถังดับเพลิงสีเขียว จำนวน 5 ถัง อุปกรณ์กีฬา ติดตั้งชิงช้า 3 ตัว ที่สนามเด็กเล่น และของที่ระลึกให้กับชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา

♻️ การทางพิเศษฯ ได้นำทางพิเศษฉลองรัชเข้าสู่ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน ข้อกำหนดมาตรฐานของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 ✅ ได้กำหนดให้การทางพิเศษฯ ทำการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานใกล้เคียง ในการรองรับหากเกิดอัคคีภัยใต้ทางพิเศษ หรือในชุมชนใกล้เคียง แสดงให้เห็นว่าการทางพิเศษฯ กับชุมชนรอบเขตทางพิเศษมีความร่วมมือที่ดีต่อกัน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างการทางพิเศษฯ และชุมชนรอบเขตทางพิเศษ ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ลดพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้ชุมชนช่วยกันดูแลพื้นที่รอบเขตทางพิเศษต่อไป ⛳️ ✅

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.