🎋 กทพ. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันการบินพลเรือน ครบรอบ 62 ปี 🎉

🎊 🎋 กทพ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการบินพลเรือน ครบรอบ 62 ปี  🎉

🗓️  วันนี้ (6 มิถุนายน 2566) เวลา 10.00 น. นางสาววิภาดา เกษมสุข ผู้ช่วยผู้ว่าการ เป็นผู้แทน กทพ. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันการบินพลเรือน ครบรอบ 62 ปี ณ อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน สถาบันการบินพลเรือน 🏢  🎉 ครบรอบ 72 ปี  ณ  PAT ARENA เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 📌  ทั้งนี้ กทพ. ได้ร่วมสมทบทุนสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลแก่นักศึกษา และสวัสดิการบุคลากรของ สบพ. อีกด้วยนอก  ⛳️

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.