🛣 กทพ. ร่วมงานวันครบรอบการดำเนินงานปีที่ 75 🛬 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ✈️ 🎉

👏🏻 กทพ. ร่วมงานวันครบรอบการดำเนินงานปีที่ 75  ✈️ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 🛬 🎉

🗓️  เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 11.00 น. นางชินนาฏ คุณเจริญ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้แทน กทพ. ร่วมเป็นเกียรติ เนื่องในโอกาสวันครบรอบการดำเนินงานปีที่ 75 🛫 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย  จำกัด 🛬 🎉 ทั้งนี้ กทพ. ร่วมสมทบทุนมูลนิธิน่านฟ้าไทย เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้เด็กพิการผู้ด้อยโอกาส ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารอำนวยการ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร 🏬

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.