🎋 กทพ. ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 82 ปี 🎉

🎊 🎋 กทพ. ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 82 ปี 🎉

🗂️ วันนี้ (11 สิงหาคม 2566) เวลา 09.30 น. นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นผู้แทน กทพ. ร่วมแสดงควายินดีและร่วมสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ในวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 82 ปี ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการขนส่งทางถนน (อาคาร 10) กรมการขนส่งทางบก 📌

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.