🎋 กทพ. ร่วมแสดงความยินดี และขอบคุณกรรมการ กทพ. ในโอกาสได้เลื่อนตำแหน่ง และครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ กทพ. 🎉

🎊 🎋 กทพ. ร่วมแสดงความยินดี และขอบคุณกรรมการ กทพ. ในโอกาสได้เลื่อนตำแหน่ง และครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ กทพ. 🎉

🗓️ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00 น. นางกุลกัญญา ทุมเสน ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ เป็นผู้แทน กทพ. พร้อมผู้บริหาร และพนักงาน กองกลางและการประชุม เข้ามอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับ พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารเรือ และขอบคุณในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ กทพ. ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ ⛳️

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.