🛣 กทพ. ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ✨

🛣 กทพ. ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 🔖

🗓️ วันนี้ (1 พฤศจิกายน 2566) เวลา 09.00 น. นางวรินภรณ์ นรเดชานนท์ ผู้อำนวยการกองงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ณ อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) 🔖

🎯 โดยมี นางทศานุช ธรรมโชติ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นางปสันทนี พจนศิลป ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน นายธิติพันธ์ พานิชประสาทสิน ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษา ผู้บริหารฝ่ายการเงินและฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ และตอบข้อซักถามของ สศช. ณ ห้องประชุม 0303 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

📍จากนั้น คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ (Expressway Traffic Management Center) ชั้น 22 และห้อง Data Center ชั้น 6 ⛳️

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.