🚩 กทพ. ร่วมแสดงความยินดีกับยศและตำแหน่งใหม่ของกรรมการ กทพ. 🌟 🌟

🛣 กทพ. ร่วมแสดงความยินดีกับยศและตำแหน่งใหม่ของกรรมการ กทพ. 🌟 🌟

🗓️ วันนี้ (22 มีนาคม 2566) เวลา 11:00 น ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวัน นางกุลกัญญา ทุมเสน ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ เป็นผู้แทนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ร่วมแสดงความยินดีกับ พลตำรวจโทสมพงษ์ ชิงดวง กรรมการ กทพ. เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็นพลตำรวจเอก และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 🌟 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

📌 ในการนี้ นางรัชดาพร พีระพจนารถ ผู้อำนวยการกองกลางและการประชุม พร้อมทีมงานได้เข้าร่วมแสดงความยินดีด้วย

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.