CSR ความรับผิดชอบต่อสังคม

กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

02/02/2024

🛣 กทพ. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานที่อยู่ข้างเคียงอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. ✨

12/01/2024

🛣 กทพ. จัดกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มแด่น้องริมทางด่วน ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงเรียนวัดอุทัยธาราม

10/01/2024

🛣 กทพ. จัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตร 🤝 กับทางพิเศษ และกิจกรรมการฝึกซ้อมการป้องกันและ 🚒🔥 🛣 ระงับอัคคีภัยในเขตทางพิเศษประจิมรัถยา ประจำปี 2567 🆘

27/12/2023

🌟 กทพ. จัดกิจกรรม EXAT We Care ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2567 🤝❤ ณ ชุมชนสวนอ้อย ในเขตทางพิเศษฉลองรัช

21/12/2023

🛣 กทพ. จัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตร 🤝 กับทางพิเศษ และกิจกรรมการฝึกซ้อมการป้องกันและ 🚒🔥 🛣 ระงับอัคคีภัยในเขตทางพิเศษอุดรรัถยา ประจำปี 2567 🆘

14/11/2023

🛣 กทพ. จัดกิจกรรมโครงการพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ 🏫 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด อ.เขาสมิง จ.ตราด 💚

07/08/2023

🛣 กทพ. จัดกิจกรรมลัดฟ้าพาสร้างพื้นที่สีเขียว ครั้งที่ 1 กับสมาชิก Easy Pass ✅

26/06/2023

🛣 กทพ. ปรับรูปแบบซ้อมดับเพลิง-ปฐมพยาบาล ในกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตร 🤝 กับทางพิเศษ และกิจกรรมการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย 🚒🔥 🛣 ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ณ โรงเรียนนนทรีวิทยา และชุมชนในเขตทางพิเศษ 🆘

13/06/2023

🛣 กทพ. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการกิจกรรมของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ประจำปี 2566 “ปันน้ำใจ เพื่อพัฒนาการศึกษา (ตอบแทนสังคม)” ✅