CSR ความรับผิดชอบต่อสังคม

กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

23 พฤษภาคม, 2022

กทพ. มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนในชุมชนและโรงเรียนรอบเขตทางพิเศษเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์ COVID-19

11 พฤษภาคม, 2022

กทพ. มอบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 30 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 3 โรงเรียน

11 เมษายน, 2022

กทพ. เปิดโครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 และเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ (WAR ROOM) บริเวณชั้น 22 🏢 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

18 มีนาคม, 2022

กทพ. จัดกิจกรรม “ทางด่วนร่วมใจ สู้ภัยโควิด” ครั้งที่ 3 ณ ชุมชนวัดสน

18 มีนาคม, 2022

กทพ. จัดกิจกรรมให้ความรู้และการฝึกซ้อมป้องกัน🚨และระงับอัคคีภัย🚒และกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษในเขตทางพิเศษศรีรัช ประจำปี 2565 🛣

10 มีนาคม, 2022

กทพ. จัดกิจกรรมให้ความรู้และการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย และกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษในเขตทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565

2 มีนาคม, 2022

กทพ. จัดพิธีเปิดห้องพยาบาลชั้น 7 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

14 มกราคม, 2022

กทพ. สนับสนุนงบประมาณโรงเรียนคลองเกลือ ในกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มแด่น้องริมทางด่วน ประจำปีงบประมาณ 2565

29 ธันวาคม, 2021

กทพ. เปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ ( WARROOM ) ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 4 มกราคม 2565 เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565

แชร์