CSR ความรับผิดชอบต่อสังคม

กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

14 พฤษภาคม, 2021

กทพ. มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคชุมชนรอบเขตทางพิเศษพื้นที่เขตคลองเตย ในกิจกรรม “ทางด่วนร่วมใจ สู้ภัยโควิด”

11 มีนาคม, 2021

ผู้ว่าการฯ กทพ. นำทีมผู้บริหารระดับสูง ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของพนักงานด่านฯ เทพารักษ์ 4 สร้างความมั่นใจ พร้อมเปิดให้บริการด่านฯ เทพารักษ์ 4 ได้ตามปกติ

20 กุมภาพันธ์, 2021

กทพ. จัดกิจกรรม “ทางด่วนชวนเรียนรู้”

23 ธันวาคม, 2020

กทพ. รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition ประจำปี 2563

8 ธันวาคม, 2020

กทพ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์กระทรวงคมนาคม

10 กันยายน, 2020

กทพ. จัดกิจกรรม “ทางด่วนชวนทำดี” ภายใต้โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

10 กันยายน, 2020

กทพ. จัดกิจกรรมจิตอาสาทางด่วนไทย ประจำปีงบประมาณ 2563

26 สิงหาคม, 2020

กทพ. จัดการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) และการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ

21 สิงหาคม, 2020

กทพ. จัดการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยทางพิเศษเฉลิมมหานครและการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ

แชร์