CSR ความรับผิดชอบต่อสังคม

กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

29 ธันวาคม, 2021

กทพ. เปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ ( WARROOM ) ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 4 มกราคม 2565 เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565

24 ธันวาคม, 2021

กทพ. รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณที่ให้การสนับสนุนภารกิจศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

21 ธันวาคม, 2021

กทพ. ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition ประจำปี 2564

23 พฤศจิกายน, 2021

กทพ. สนับสนุนอาหารกล่องและน้ำดื่มจำนวน 1,200 ชุด ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานณ สถานีกลางบางซื่อ ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2564

19 ตุลาคม, 2021

กทพ.สนับสนุนอาหารกล่องและน้ำดื่มจำนวน 2,400 ชุด ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่สถานีกลางบางซื่อระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2564

15 ตุลาคม, 2021

กทพ. ร่วมสนับสนุนภารกิจกระทรวงคมนาคมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

7 ตุลาคม, 2021

กทพ. มอบเงินสมทบทุนโครงการ “EXAT CHARITY ทุกการเดินทาง เพื่อการแบ่งปัน” ให้กับมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

27 กันยายน, 2021

กทพ. มอบเงินสนับสนุนในการซื้อหุ่นยนต์จ่ายยา ในโครงการ “ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 เพื่อชีวิตที่ดีกว่า”

23 กันยายน, 2021

กทพ. มอบอาหารและน้ำดื่ม ในโครงการ “ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ณ ชุมชนคนไร้เสียง และชุมชนคลองเตย

แชร์