กทพ. จับมือ กฟภ. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล (Digital Platform)

วันนี้ (20 ตุลาคม 2563) เวลา 14.30 น. นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ประธานกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล (Digital Platform) ระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยมี นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการ กทพ. และนายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการ กฟภ. ร่วมลงนามในสัญญา ณ ห้องประชุม 2301 ชั้น 3 อาคาร 2 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการ กทพ. กล่าวว่า กทพ. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการด้านพลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด เพื่อประโยชน์ด้านการใช้พลังงานสะอาดและการบริหารจัดการพลังงานภายใน กทพ. และพื้นที่โดยรอบ โดยปัจจุบัน กทพ. มีต้นทุนส่วนใหญ่ทางด้านพลังงานไฟฟ้าทั้งในส่วนไฟฟ้าส่องสว่างทางพิเศษ อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ และ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษไม่น้อยกว่าปีละ 160ล้านบาท ซึ่ง กทพ. ได้ถูกกำหนดให้บริหารจัดการประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ที่เกี่ยวเนื่องระหว่างความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม และ เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้นำเสนอ “โครงการจัดการพลังงานในองค์กรโดยระบบดิจิทัล” กทพ. มีความสนใจที่จะร่วมกันดำเนินโครงการบริหารจัดการพลังงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และ การบริหารจัดการพลังงานด้วยระบบดิจิทัล (Digital Platform) โดยจะร่วมกันศึกษาการพัฒนาด้านธุรกิจพลังงานและสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด ทั้งในด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้าและด้านการบริหารจัดการพลังงานเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง และ ปลอดภัย รวมถึงจะให้ความร่วมมือกันในการศึกษาแนวทางในการประหยัดพลังงาน โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้พลังงานของ กทพ. และจะให้การสนับสนุน เพื่อให้เกิดการลงทุนและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงนวัตกรรมอื่นร่วมกันสำหรับการบริหารจัดการพลังงานและพลังงานทดแทนต่อไป กทพ. และ กฟภ. จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานตามกรอบแนวทางข้างต้นปรากฏผลบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างเป็นรูปธรรม

“การลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัลฯ ในวันนี้นับเป็นต้นแบบความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกด้านการบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System) และการติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) รวมถึงการใช้ Digital Platform หรือ นวัตกรรมอื่น ๆ เพื่อการทางพิเศษฯ จะได้นำมาปรับปรุงและพัฒนาการใช้พลังงานไฟฟ้า ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป” นายสุรเชษฐ์ฯ กล่าวในท้ายที่สุด

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

แชร์

Comments are closed.