🛣 กทพ. ร่วมงาน Dinner Talk : Thailand’s Future อนาคตประเทศไทย 2024 🚗

🚩 กทพ. ร่วมงาน Dinner Talk : Thailand’s Future อนาคตประเทศไทย 2024 🌟

🛣️ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 น. นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เข้าร่วมงาน Dinner Talk : Thailand’s Future อนาคตประเทศไทย 2024 โดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน และเสวนาหัวข้อ “รัฐบาลข้ามขั้ว สลายความขัดแย้ง ทำได้อย่างไร ?” จัดโดย เนชั่นกรุ๊ป ณ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 🌳 🌟

🎯 ในการนี้ นางทศานุช ธรรมโชติ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร นายชาตรี ตันศิริ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน นางชินนาฏ คุณเจริญ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ นางกุลกัญญา ทุมเสน ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ นางสาวณัฐฐา กาสี ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน นายพิทยา ธนวณิชย์กุล ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ นางอินทิรา รัตนปัญญากร ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ นายธิติพันธ์ พานิชประสาทสิน ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษา เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย ⛳️

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.