🛣 🚩 กทพ. ร่วมพิธีมอบเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) และชุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้กับมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 🧰 🚗

🚩 กทพ. ร่วมพิธีมอบเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) และชุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้กับมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 🧰

🗓️ วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2566) เวลา 10.00 น. นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย นางกุลกัญญา ทุมเสน ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ นายรัชนัย เปรมปราคิน ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธีมอบเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) และชุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ให้กับมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งต่อให้กับหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน จำนวน 19 หน่วยงาน 🎯 โดยมี ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ประธานกรรมการมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

🏷️ ที่ผ่านมา กทพ. ได้มอบเงินสมทบทุนโครงการ “EXAT CHARITY ทุกการเดินทาง เพื่อการแบ่งปัน” จำนวนทั้งสิ้น 1,976,999.40 บาท ให้กับมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในพระราชูปถัมภ์ฯ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ในการจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉิน ได้แก่เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) และชุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วย สำหรับมอบให้กับหน่วยงานที่ขาดแคลนและจำเป็น จำนวน 19 หน่วยงาน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในภาวะฉุกเฉิน ✅

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.