ภาพรวม กทพ. กับการดูแลสิ่งแวดล้อม

งานตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณทางพิเศษ

05/10/2022

Infographics การศึกษาและประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจราจรโครงการทางพิเศษและบริเวณด่านฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

05/10/2022

Infographics การศึกษาและประเมินปริมาณฝุ่นละอองของช่องเก็บเงินสดและช่องเก็บอัตโนมัติ (Easy Pass) บริเวณด่านฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

05/10/2022

รายงานการศึกษาและประเมินปริมาณฝุ่นละอองของช่องเก็บเงินสดและช่องเก็บเงินอัตโนมัติ (Easy Pass) บริเวณด่านฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

05/10/2022

รายงานการศึกษาและประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจราจรโครงการทางพิเศษและบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

26/10/2019

งานการตรวจวัดระดับเสียงเพื่อทดสอบประสิทธิภาพกำแพงกั้นเสียงของ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (SCG) และกำแพงกั้นเสียงของ กทพ. ที่ติดตั้งอยู่เดิม

26/08/2019

งานการตรวจวัดฝุ่นละอองจากการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องฟอกอากาศในตู้เก็บค่าผ่านทางพิเศษบริเวณด่านบางขุนเทียน ๒

26/08/2019

งานตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ (PM 2.5) บริเวณด่านบางขุนเทียน ๒ จากการติดตั้งเครื่องพ่นสเปรย์ละอองน้ำขนาดเล็กสำหรับแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5