โครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางฯ
และอาคารสำนักงานของ กทพ.

รายงานผลการศึกษา

08/08/2023

รายงานการศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษและอาคารสำนักงานของ กทพ. ประจำปี ๒๕๖๖

27/01/2023

รายงานการศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษและอาคารสำนักงานของ กทพ. ประจำปี ๒๕๖๕

18/04/2022

รายงานการศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

02/12/2020

รายงานโครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

17/11/2020

สรุปผลการศึกษาโครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านฯ ปี ๒๕๖๓

17/11/2020

รายงานโครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

17/11/2020

รายงานโครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

17/11/2020

รายงานโครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

17/11/2020

รายงานโครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณด่านฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕