ภาพรวม กทพ. กับการดูแลสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.)

 

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) วันที่ได้รับหนังสือแจ้งความเห็นจาก กก.วล.
1. โครงการทางพิเศษฉลองรัช (รามอินทรา-อาจณรงค์) 18 ธันวาคม 2533
2. โครงการทางพิเศษศรีรัช 23 มิถุนายน 2536
3. โครงการทางพิเศษบูรพาวิถี 13 กันยายน 2537
4. โครงการทางพิเศษฉลองรัช (รามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร) 3 กุมภาพันธ์ 2538
5. โครงการทางพิเศษอุดรรัถยา 12 ธันวาคม 2539
6. โครงการทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ 4 สิงหาคม 2543
7. โครงการทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) 6 มีนาคม 2549
8. โครงการทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 5 กันยายน 2549
9. โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-ดาวคะนอง 6 พฤษภาคม 2553
10. โครงการทางพิเศษพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 21 กันยายน 2559
11. โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 30 พฤษภาคม 2561
12. รายงานการขอเปลี่ยนแปลงโครงการทางพิเศษพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 7 พฤศจิกายน 2561
13. โครงการทางเชื่อมระหว่างทางยกระดับอุตราภิมุขและทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 11 ตุลาคม 2561
14. โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี 27 พฤษภาคม 2564
15. โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 (สายเหนือและสายใต้) กรณีโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก 9 กุมภาพันธ์ 2565
16. โครงการทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพ-ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) 21 เมษายน 2566

หมายเหตุ : ตามมาตรา 51/6 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 กำหนดให้รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) สามารถนำไปใช้เพื่อเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีได้เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีหนังสือแจ้งความเห็นของ กก.วล.