ภาพรวม กทพ. กับการดูแลสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการทางพิเศษของ กทพ.ที่อยู่ระหว่างการศึกษา

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการทางพิเศษของ กทพ.

1. โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี (อยู่ระหว่างนำเสนอ สผ. พิจารณา)

2. โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 (สายเหนือและสายใต้) กรณีโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก (อยู่ระหว่างนำเสนอ สผ. พิจารณา)

3. โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี (อยู่ระหว่างการจัดทำรายงาน)

4. โครงการทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) (อยู่ระหว่างการจัดทำรายงาน)

 

แชร์