กทพ. จัดกิจกรรม “ทางด่วนชวนทำดี” ภายใต้โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันนี้่ (10 กันยายน 2563) เวลา 10.00 น. นายสมพร โสมะบถ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในกิจกรรม “ทางด่วนชวนทำดี” ภายใต้โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ ” ณ บริเวณทางเข้าอาคารด่านเก็บค่าทางพิเศษบางเมือง 1 ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี ปลัดเทศบาลตำบลบางเมือง ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง กทพ. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชนนฤมลศิริ ชุมชนราชศุภนิมิตร 1 และชุมชนมิตรไมตรี 2 พร้อมด้วยจิตอาสา 904 ประจำ กทพ. ประมาณ 100 คนเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่ และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณทางเข้าอาคาร ด่านเก็บค่าผ่านทาง-พิเศษบางเมือง 1 ให้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ โดยจัดทำสวนหย่อม ปลูกต้นไม้ เพิ่มความสวยงามเพื่อให้ชุมชนรอบเขตทางพิเศษและประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ในการพักผ่อนและออกกำลังกาย อีกทั้งเพื่อป้องกันการบุกรุก และทิ้งขยะด้วย โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ (ปาล์มหางกระรอก) นอกจากนี้ ยังมีการแจกหน้ากากผ้า และพืชผักสวนครัวจำนวนกว่า 100 ต้นให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม อีกด้วย

 

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.