กทพ. จัดการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยทางพิเศษเฉลิมมหานครและการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ

วันนี้ (21 สิงหาคม 2563 ) เวลา 10.00 น. นายสมพร โสมะบถ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในกิจกรรมการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยทางพิเศษเฉลิมมหานคร และการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ ณ บริเวณชุมชนน้องใหม่ เขตคลองเตย โดยมีชาวชุมชนน้องใหม่ ชุมชนร่มเกล้า และชุมชนหัวโค้งเข้าร่วมกิจกรรม

นายสมพร โสมะบถ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน กทพ. กล่าวว่า กทพ. ได้ตระหนักและ ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างสังคมในพื้นที่ใต้เขตทางและรอบเขตทางพิเศษให้เป็นสังคมคุณภาพจึงได้จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย การพัฒนาพื้นที่ร่วมกับชุมชน และการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษขึ้น เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง สร้างความสัมพันธ์ อันดีและก่อให้เกิดความสามัคคี ที่จะมีส่วนร่วมในการป้องกัน และระงับอัคคีภัยแก่พื้นที่เขตทางพิเศษและทรัพย์สินของประชาชนบริเวณใกล้เคียง โดยกิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือจาก สถานีตำรวจนครบาลท่าเรือการท่าเรือแห่งประเทศไทย สำนักงานเขตคลองเตย สถานีดับเพลิงคลองเตย ชาวชุมชนน้องใหม่ ชุมชนร่มเกล้า และชุมชนหัวโค้งเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่ง กทพ. ต้องขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ดังกล่าว ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอด อันเป็นการแสดงให้เห็นว่า กทพ. กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงชุมชนรอบเขตทางพิเศษมีความร่วมมือที่ดีต่อกัน นอกจากนี้ กทพ. ยังได้มอบถังดับเพลิงจำนวน 20 ถัง ให้กับชุมชนน้องใหม่ และมอบถังดับเพลิงให้กับชุมชนร่มเกล้า และชุมชนหัวโค้ง ชุมชนละ 5 ถัง จำนวนรวมทั้งสิ้น 30 ถัง อีกทั้งยังมอบถังขยะให้กับชุมชนน้องใหม่ ชุมชนร่มเกล้า และชุมชนหัวโค้ง ชุมชนละ 10 ถัง จำนวนรวมทั้งสิ้น 30 ถัง อีกด้วย

“กิจกรรมการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยทางพิเศษเฉลิมมหานคร และการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ ในวันนี้ เป็นการแสดงให้เห็นว่า กทพ. กับชุมชนรอบเขตทางพิเศษ มีความร่วมมือที่ดีต่อกัน และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในวันนี้จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่าง กทพ. และชุมชนรอบเขตทางพิเศษ ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ลดพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้ชุมชนช่วยกันดูแลพื้นที่รอบเขตทางพิเศษ โดย กทพ. ก็จะจัดกิจกรรมดีๆ อย่างนี้ต่อไป”

 

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผุู้ว่าการ

Comments are closed.