กทพ. จัดการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยทางพิเศษฉลองรัชและการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ

วันนี้ (14 สิงหาคม 2563 ) เวลา 10.00 น. นายสมพร โสมะบถ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในกิจกรรมการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยทางพิเศษฉลองรัชและการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ ณ บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอาจณรงค์ 3 โดยมีชาวชุมชนสวนอ้อยเข้าร่วมกิจกรรม

นายสมพร โสมะบถ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน กทพ. กล่าวว่า กทพ. ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการเสริมสร้างสังคมในพื้นที่ใต้เขตทางและรอบเขตทางพิเศษให้เป็นสังคมคุณภาพ จึงได้จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย การพัฒนาพื้นที่ร่วมกับชุมชน และการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษขึ้น เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง สร้างความสัมพันธ์อันดี และก่อให้เกิดความสามัคคี ที่จะมีส่วนร่วมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่พื้นที่เขตทางพิเศษและทรัพย์สินของประชาชนบริเวณใกล้เคียง โดยกิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานเขตคลองเตย สถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ สถานีดับเพลิงพระโขนง และชาวชุมชนสวนอ้อย เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่ง กทพ. ต้องขอขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าว ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอด อันเป็นการแสดงให้เห็นว่า กทพ. กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงชุมชนรอบเขตทางพิเศษมีความร่วมมือที่ดีต่อกัน นอกจากนี้ กทพ. ยังได้มอบถังดับเพลิงให้กับชุมชนสวนอ้อย รวมจำนวน 20 ถัง และมอบเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 1 ชุด อีกด้วย

“กิจกรรมการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยทางพิเศษฉลองรัช และการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษในวันนี้ เป็นการแสดงให้เห็นว่า กทพ. กับชุมชนรอบเขตทางพิเศษ มีความร่วมมือที่ดีต่อกัน และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในวันนี้ จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่าง กทพ. และชุมชนรอบเขตทางพิเศษ ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ลดพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้ชุมชนช่วยกันดูแลพื้นที่รอบเขตทางพิเศษ โดย กทพ. ก็จะจัดกิจกรรมดี ๆ อย่างนี้ต่อไป”

 

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผุู้ว่าการ

Comments are closed.