กทพ. จัดกิจกรรมทางด่วนเพื่อเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2563

กทพ. จัดกิจกรรมทางด่วนเพื่อเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2563

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมทางด่วนเพื่อเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งอยู่ในช่วงสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ในชุมชน และโรงเรียนรอบเขตทางพิเศษทุกสายทาง ประกอบด้วย ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษอุดรรัถยา และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) รวมทั้งสิ้น 44 ชุมชน และ 16 โรงเรียน จำนวน 60 ทุน ทุนละ 10,000 บาท เพื่อนำไปมอบให้แก่นักเรียน จำนวน 600 คน คนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600,000 บาท โดยมีผู้แทนเข้ารับทุนการศึกษา ระหว่างวันที่ 8-26 มิถุนายน 2563 ที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ เพื่อนำไปมอบให้แก่นักเรียนในโรงเรียนและชุมชนต่อไป

 

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.