ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

📣 ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

📢  💥 กฎกระทรวง กำหนดข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม พ.ศ.2565 💣

🎯 ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจำนวน 2 ข่าว ได้แก่ เรื่องซื้อของออนไลน์ โดนโกงต้องทำแบบนี้ และเรื่องเลือกบริษัทรับสร้างบ้านอย่างไรให้ได้บ้านอย่างที่ฝันไว้

คลิกดูข้อมูลได้ที่ 💁https://drive.google.com/drive/folders/1tPQrafLjHy6sl81J0rW0T6Qj6dBm7sSN

 

กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.