กทพ. มอบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 30 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 3 โรงเรียน

  ⭐️ กทพ. มอบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 30 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 3 โรงเรียน 💻⌨️

🎯 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นางสาวศิริมา ชวนอยู่ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นผู้แทน กทพ. ในการส่งมอบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 30 เครื่อง ⌨️💻 ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน จำนวน 3 โรงเรียน โรงเรียนละ 10 เครื่อง ประกอบด้วย โรงเรียนพิไกรวิทยา โรงเรียนบ้านหนองแดน และโรงเรียนบ้านสุขสำราญ จังหวัดกำแพงเพชร ผ่านทางการประสานงานของ กองจัดซื้อจัดจ้างและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยมีนายสมใบ มูลจันที ที่ปรึกษาด้านงานนิติบัญญัติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ เป็นผู้แทนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะ ได้เข้ารับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ ดังกล่าว เพื่อนำไปส่งมอบให้โรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียน 🌟🌟

📌 ทั้งนี้ กทพ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การส่งมอบคอมพิวเตอร์ฯ ดังกล่าว จะเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้เกิดการพัฒนาเด็กและเยาวชน อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสทางด้านการศึกษาให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนเพื่อแสดงความรับผิดชอบด้านสังคม (CSR) ของ กทพ. ต่อไป ⛳️

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

แชร์

Comments are closed.