🛣 กทพ. เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกเหรียญที่ระลึกกระทรวงคมนาคม ครบ 111 ปี 🌟

🛣 กทพ. เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกเหรียญที่ระลึกกระทรวงคมนาคม ครบ 111 ปี 🌟

​🔖 วันนี้ (27 ตุลาคม 2565) เวลา 12.09 น. นายวิชาญ เอกรินทรากุล ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร) เป็นผู้แทน กทพ. ร่วมพิธีพุทธาภิเษกเหรียญที่ระลึกกระทรวงคมนาคม ครบรอบ 111 ปี โดยมี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีฯ ณ อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.