กทพ. ร่วมกับ เทศบาลตำบลบางเมือง พัฒนาพื้นที่เขตทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

  ⭐️ กทพ. 🤝 ร่วมกับ เทศบาลตำบลบางเมือง พัฒนาพื้นที่เขตทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

🚩 วันนี้ (25 พฤษภาคม 2565) ณ บริเวณซอยร่มเย็น ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ร่วมกับ เทศบาลตำบลบางเมือง พัฒนาพื้นที่เขตทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

💥 จากการที่ กทพ. ได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เขตทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) บริเวณซอยร่มเย็น ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ปรากฏว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าว มีลักษณะเป็นพื้นที่เปิดโล่งไม่มีรั้วกั้นแนวเขตทางพิเศษ เป็นเหตุทำให้มีผู้บุกรุกนำเศษขยะมูลฝอยมาทิ้งเป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้เกิดความสกปรก ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอีกทั้งยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานและเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย จึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยและพัฒนาพื้นที่บริเวณดังกล่าว ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่เกิดอันตรายกับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง โดยเทศบาลตำบลบางเมือง ได้ให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ รถขุดตัก และรถบรรทุกเก็บขยะ พร้อมอุปกรณ์ ร่วมกับ กทพ. พัฒนาพื้นที่บริเวณดังกล่าว ⛳️

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.