กทพ. จัดกิจกรรมสัญจร EXAT Road Show ในงาน “สัปดาห์หนังสือครั้งที่ 50 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 20”

  ⭐️ กทพ. จัดกิจกรรมสัญจร EXAT Road Show ในงาน 📚 “สัปดาห์หนังสือครั้งที่ 50 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ 📙📘📗📕 ครั้งที่ 20

🚩การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จัดกิจกรรมสัญจร EXAT Road Show ในงาน “สัปดาห์หนังสือครั้งที่ 50 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ 📚📖📙📕 ครั้งที่ 20” ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 6 เมษายน 2565 ณ สถานีกลางบางซื่อเพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับข้อดี และประโยชน์ของการใช้บริการทางพิเศษ 🛣 และระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETCS) โดยใช้บัตร Easy Pass 💳 ผ่านสื่อโปสเตอร์ แผ่นพับ คู่มือการใช้บริการทางพิเศษรวมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่าน 📞 EXAT Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 1543 Website ของ กทพ. Facebook ของ กทพ. 📱 และแอปพลิเคชัน EXAT Portal

➡️ นอกจากนี้ กทพ. ยังได้จัดกิจกรรมพิเศษสำหรับสมาชิกบัตร Easy Pass โดยมอบของสมนาคุณให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเข้าชมบูธของ กทพ. เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของ กทพ. และกระตุ้นให้มีผู้มาใช้บริการทางพิเศษ ✅ รวมทั้งให้มีการใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETCS) โดยใช้บัตร Easy Pass ให้มากยิ่งขึ้นด้วย

กองพัฒนาธุรกิจและการตลาด สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.