งบประมาณทำการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อขนาดไฟล์จำนวนดาวน์โหลด
งบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๒11.0 MiB23
งบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๓23.7 MiB25
งบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๔ (แผน)18.6 MiB55
ชื่อขนาดไฟล์จำนวนดาวน์โหลด
งบประมาณแผ่นดิน ปี ๒๕๖๓170.8 KiB16
งบฯ แผ่นดิน ปี ๒๕๖๒ ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒134.0 KiB12
แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔479.2 KiB30
แชร์