⭕ กทพ. ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางพิเศษ 🚮 ไม่ทิ้งขยะและ ⚠️ ระวังไม่ให้สิ่งตกหล่นบนทางพิเศษ 🛣

🛣 กทพ. ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางพิเศษ ⛔ 🚮 ไม่ทิ้งขยะ และ ⚠️ ระวังไม่ให้สิ่งตกหล่นบนทางพิเศษ 🛣

   📰 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางพิเศษไม่ทิ้งขยะ และระมัดระวังไม่ให้สิ่งของที่บรรทุกตกหล่นบนทางพิเศษ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุต่อผู้ร่วมใช้ทาง

😮 โดยในปัจจุบันพบว่า บนทางพิเศษ มีการทิ้งขยะและสิ่งของตกหล่นจากรถผู้ใช้ทางพิเศษเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทิ้งขยะในบริเวณที่มีการจอดพักรถ รวมถึงการนำขยะสิ่งปฏิกูลมาทิ้งบนไหล่ทางระดับดิน ท่อและรางน้ำบนทางพิเศษ ซึ่งขยะเหล่านี้จะไปอุดตันท่อระบายน้ำ เวลามีฝนตกจะทำให้เกิดน้ำท่วมขัง บนผิวทางพิเศษ ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้

🙂 กทพ. จึงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางพิเศษไม่ทิ้งขยะบนทางพิเศษ และระมัดระวังไม่ให้สิ่งของที่บรรทุก ตกหล่นบนทางพิเศษ ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท หากพบเห็นสิ่งของตกหล่นบนทางพิเศษ โปรดแจ้งศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 📞 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถดาวน์โหลด Application 📱 “EXAT Portal” เพื่อแจ้งเหตุหรือสามารถขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน 🆘 (SOS) ผ่านทางแอปพลิเคชัน ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.