กทพ. ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการและประชาชนทั่วไป บริจาคกล่องยูเอชที เพื่อร่วมสนับสนุน “โครงการกล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก ปีงบประมาณ 2565”

  ⭐️ กทพ. ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการและประชาชนทั่วไป บริจาคกล่องยูเอชที เพื่อร่วมสนับสนุน “โครงการกล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก ปีงบประมาณ 2565” ✨

💫⭐️ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการและประชาชนทั่วไป บริจาคกล่องยูเอชที ที่แกะ ล้าง เก็บ เรียบร้อยแล้ว เพื่อร่วมสนับสนุน “โครงการกล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก ปีงบประมาณ 2565” ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว เป็นโครงการที่แผนกส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน กองกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักผู้ว่าการ ดำเนินโครงการฯ ติดต่อกันเป็นปีที่ 10 แล้วมีวัตถุประสงค์ในการลดภาวะโลกร้อนด้วยการนำกล่องยูเอชทีที่ แกะ ล้าง เก็บ เรียบร้อยแล้ว ส่งมารีไซเคิลเป็นโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน เพื่อส่งมอบความสุขสู่นักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน จึงขอเชิญชวนบุคลากร กทพ. และประชาชนทั่วไป บริจาคกล่องยูเอชที ที่แกะ ล้าง เก็บ เรียบร้อยแล้ว ได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษของ กทพ. ตลอดปี 2565 โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่แผนกส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน โทรศัพท์ 0 2558 9800 ต่อ 20630 – 20631 ⛳️

✅ หมายเหตุ : จำนวนกล่องที่ผลิตเป็นโต๊ะ-เก้าอี้ 1 ชุด

▶️ 100 ชิ้น = 1 กิโลกรัม
โต๊ะ 1 ชุด= 25 กิโลกรัม หรือ 2,500 ชิ้น

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.