🛣 กทพ. จัดพิธีเปิดโครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาล 💦 สงกรานต์ พ.ศ.2566 🚙 🚗

🆓 🚩กทพ. จัดพิธีเปิดโครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 🚗 🚙

🛣️ วันนี้ (11 เมษายน 2566) ณ อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการ กทพ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 โดยได้จัดตั้งหน่วยบริการประชาชน และปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วน บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด และหน่วยงานเอกชนที่ให้การสนับสนุน เพื่อบริการประชาชนที่ใช้ทางพิเศษ ในการเดินทางเข้า – ออกกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 จุด ได้แก่

🎯 ด่านฯ ขาออกเมือง (วันที่ 11 – 14 เมษายน 2566) ที่ด่านฯ บางแก้ว 1 ด่านฯ ฉิมพลี ด่านฯ บางปะอิน (ขาออก) เวลา 07.00 – 21.00 น.
🎯 ด่านฯ ขาเข้าเมือง (วันที่ 15 – 17 เมษายน 2566) ที่ด่านฯ บางนา ด่านฯ จตุโชติ และด่านฯ บางปะอิน (ขาเข้า) เวลา 07.00 – 21.00 น.

🌟 ในการนี้ กทพ. ยังได้รับมอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนโครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 จากบริษัทพันธมิตรด้านการตลาดของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอีกด้วย

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.