EXAT Charity ทุกการเดินทาง เพื่อการแบ่งปัน

EXAT Charity ทุกการเดินทาง เพื่อการแบ่งปัน

💁‍♀️ EXAT Charity ทุกการเดินทาง เพื่อการแบ่งปัน 🎯🎯 🎉🎉

       📍 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จัดโครงการ “EXAT Charity ทุกการเดินทาง เพื่อการแบ่งปัน” เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือทางการแพทย์ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 (ระยะเวลา 3 เดือน) ทุกการ ผ่านทางของท่านที่ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี กทพ.จะสมทบทุนมูลค่า 10 สตางค์ต่อเที่ยว ให้แก่ มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ฉุกเฉิน (เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ชุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน อุปกรณ์ทางการแพทย์ฉุกเฉิน และอื่นๆ)

         💁‍♀️ ดังนั้น ในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ใช้บริการทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษบูรพาวิถี ซึ่งนอกจากจะได้รับความสะดวกสบายรวดเร็วแล้ว ท่านยังจะมีส่วนร่วมในการสนับสนุน ให้แก่ทางมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติอีกด้วย

​        ✍️ ทั้งนี้ ในสถานการณ์ COVID-19 กทพ. ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้ทางพิเศษอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ หากไม่มีความจำเป็นที่ต้องเดินทางออกนอกบ้าน หรือหากจำเป็นต้องใช้ทางพิเศษเดินทาง ควรสมัครใช้บัตร Easy Pass เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับธนบัตรหรือเหรียญซึ่งอาจจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค รวมถึงใช้บริการเติมเงินในบัตร Easy Pass ผ่าน Application ของธนาคารต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะได้รับความสะดวกรวดเร็วแล้ว ยังจะช่วยลด ความเสี่ยงจากการรับหรือแพร่เชื้อ COVID-19 ได้อีกด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ☎️ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center โทร 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง

Comments are closed.