🎋🎉 กทพ. ร่วมงาน 💯 ปี ตึกเรา : เปิดตึกเก่าเล่าไม่รู้จบ ณ ห้องตึกเก่าเล่าเรื่อง มิวเซียมสยาม 🏤 🎈

🎋🎉 กทพ. ร่วมงาน 💯 ปี ตึกเรา : เปิดตึกเก่าเล่าไม่รู้จบ ณ ห้องตึกเก่าเล่าเรื่อง มิวเซียมสยาม 🎈

🎋 วันนี้ (12 ตุลาคม 2565) เวลา 14.30 น. นางสาวศิริมา ชวนอยู่ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นผู้แทน กทพ. ร่วมงาน 100 ปี ตึกเรา: เปิดตึกเก่าเล่าไม่รู้จบ 💐โดยมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีและร่วมฟังเสวนาเปิดตัวหนังสือชุด “100 ปี ตึกเรา” 📚📖 ณ ห้องตึกเก่าเล่าเรื่อง มิวเซียมสยาม 🏤

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.