🌟 🛣 กทพ. ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ครบรอบ 20 ปี 🎉

🛣 🌟 กทพ. ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ครบรอบ 20 ปี 🎉

🗓 วันนี้ (7 ตุลาคม 2565) เวลา 09.00 น. 👩 นางสาวธนาภรณ์ อาทรมิตร ผู้อำนวยการกองการเงิน เป็นผู้แทน กทพ. ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ครบรอบ 20 ปี รวมถึงได้สมทบทุน “กองทุนสวัสดิการ สบน.” ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.