🛣 กทพ. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 31 ปี 🌟

🛣 กทพ. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 31 ปี 🌟

🗓️ วันนี้ (4 เมษายน 2566) เวลา 10.00 น. นายเอนก โคตรพรมศรี ผู้อำนวยการกองจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทน กทพ. ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 31 ปี ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

🌳 ทั้งนี้ กทพ. ร่วมสมทบทุนกองทุนสวัสดิการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปบริจาคให้สภากาชาดไทย และจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 🌱

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.