🎉 กทพ. ร่วมแสดงความยินดี 🎀 เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันก่อตั้ง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 71 ปี 🎈

🎉  กทพ. ร่วมแสดงความยินดี 🎀 เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันก่อตั้ง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 71 ปี 🎈

🌟 วันนี้ (7 เมษายน 2566) เวลา 09.00 น. นางกุลกัญญา ทุมเสน ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ร่วมแสดงความยินดี 🎀เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันก่อตั้ง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 71 ปี 🎈

🎋 ในการนี้ กทพ. ได้ร่วมสมทบทุนเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน มอบแก่มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.