🛣 🚩 กทพ. ร่วมงาน “93 ปี วิทยุกระจายเสียงไทย” 📢

🛣 🚩 กทพ. ร่วมงาน “93 ปี วิทยุกระจายเสียงไทย” 📢 🎊🎉

🎯วันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 09.00 น. นางกุลกัญญา ทุมเสน ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ เป็นผู้แทน กทพ. ร่วมงาน “93 ปี วิทยุกระจายเสียงไทย” และวางพานพุ่มสักการะพระรูป พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน “พระบิดาแห่งกิจการวิทยุกระจายเสียงไทย” พร้อมทั้งร่วมลงนามแสดงความยินดีและร่วมสมทบทุน “กองทุนสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ์” ณ อาคาร 2 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย🌆

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.