👩🎉 ผู้แทน กทพ. ร่วมแสดงความยินดีกับ พลเรือเอกสุวิน แจ้งยอดสุข ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ 👮🏻⛴️ 🌟

👩🎉 ผู้แทน กทพ. ร่วมแสดงความยินดีกับ พลเรือเอกสุวิน แจ้งยอดสุข ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ 👮🏻⛴️🌟

🔖 วันนี้ (18 ตุลาคม 2565) เวลา 09.00 น. นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นางกุลกัญญา ทุมเสน ผู้ชำนาญการ (ด้านการบริหาร) เป็นผู้แทน กทพ. พร้อมด้วย นางรัชดาพร พีระพจนารถ ผู้อำนวยการกองกลางและการประชุม ร่วมแสดงความยินดีกับ 👮🏻 พลเรือเอกสุวิน แจ้งยอดสุข กรรมการ กทพ. ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ 👮🏻⛴️🌟 ณ สำนักงานผู้ช่วย ผบ.ทร. ชั้น 5 ตึกกองบัญชาการกองทัพเรือ 🏭 วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.