💫 🎉 กทพ. เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนา 🏭การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 🏬 ครบรอบ 50 ปี 🌟

✨ 🎉 กทพ. เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนาการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครบรอบ 50 ปี 💫

🏷️ วันนี้ (13 ธันวาคม 2565) เวลา 08.30 น. 🤵🏻 นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน เป็นผู้แทน กทพ. เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนาการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครบรอบ 50 ปี พร้อมทั้งร่วมสมทบทุนศิริราชมูลนิธิ ณ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 🏢 อาคารสำนักงานใหญ่ (มักกะสัน)

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.