🤵🏻 ผู้ว่าการ กทพ. 💐 ร่วมแสดงความยินดี 🎊 กับ นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กทพ. 🌟

🤵🏻 ผู้ว่าการ กทพ. ร่วมแสดงความยินดี 💐🎊 กับ นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กทพ. 🌟

🔖 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการ กทพ. พร้อมผู้บริหาร เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้แทนจากกระทรวงการคลัง 🌟🌟 ในคณะกรรมการ กทพ. ณ 🏬 กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.